конспект - графіка VS c++

9 жовтня 2021
MORENKO OLEKSII

відео до уроку


ресурси проєкту

private:
COLORREF cf, ck, c[25];
HFONT hold, hNew, hbk;
HPEN hPenOxy, hOldPen, pen;
HBRUSH m, oldm, brush;
CPen d, oldd;
CBitmap pic;
CRect rc, w, kw[30];
CString ms, t, z;
int Matrix[50][50];
int x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4;
int RH, RW, k, i, j, p, x, y, cx, cy, dx, dy;
bool fg;
///////////////////////////////////////////////////////////////////
CClientDC dc(this);
GetClientRect(&rc);
c[6] = 0x000000FF;
c[5] = 0x000088FF;
c[4] = 0x0000DDFF;
c[3] = 0x000D820D;
c[2] = 0x00FF9D3A;
c[1] = 0x00945823;
c[0] = 0x007A1B50;
dc.FillSolidRect(&rc, RGB(255, 255, 255));
hbk = (HFONT)::GetStockObject(SYSTEM_FONT);
hNew = CreateFont(44, 0, 0, 0, FW_NORMAL, 0, 0, 0, ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Penta");
t = "Эта именно ТА САМАЯ фраза";
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hNew);
SetTextColor(dc, c[0]);
dc.TextOutW(75, 80, t, t.GetLength());
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hbk);
w.left = rc.left;
w.right = rc.right;
w.top = rc.top + 200;
w.bottom = rc.bottom;
dc.FillSolidRect(&w, RGB(0, 0, 0));
///////////////////////////////////////////////////////////////////
CClientDC dc(this);
GetClientRect(&rc);
c[6] = 0x000000FF;
c[5] = 0x000088FF;
c[4] = 0x0000DDFF;
c[3] = 0x000D820D;
c[2] = 0x00FF9D3A;
c[1] = 0x00945823;
c[0] = 0x007A1B50;
dc.FillSolidRect(&rc, RGB(255, 255, 255));
w.left = rc.left;
w.right = rc.right;
w.top = rc.top;
w.bottom = rc.bottom;
int x, y, x1, y1, x2, y2;
//stena
x1 = w.left + 100;
y1 = w.top + 200;
x2 = x1 + 200;
y2 = w.bottom - 80;
m = CreateSolidBrush(0x0000FFFF);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
dc.Rectangle(x1, y1, x2, y2);
//dver
x = x1 + 40;
y = y1 + 70;
m = CreateSolidBrush(0x0023356E);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
dc.Rectangle(x, y, x2 - 110, y2);
//okno
x = x1 + 130;
y = y1 + 40;
m = CreateSolidBrush(0x00000000);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
dc.Rectangle(x, y, x2 - 20, y2 - 80);
//swet v okne
x += 9;
y += 6;
m = CreateSolidBrush(0x00D8B871);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
dc.Rectangle(x, y, x2 - 29, y2 - 120);
y += 33;
dc.Rectangle(x, y, x2 - 29, y2 - 85);
//krusha
x = x1 - 20;
y = y1 - 30;
m = CreateSolidBrush(0x0000650B);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
dc.Rectangle(x, y, x2 + 20, y2 - 196);
//truba
x = x1 + 154;
y = y1 - 100;
m = CreateSolidBrush(0x001E53DE);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
dc.Rectangle(x, y, x2 - 30, y2 - 226);
SelectObject(dc, oldm);
DeleteObject(m);
hbk = (HFONT)::GetStockObject(SYSTEM_FONT);
hNew = CreateFont(55, 0, 0, 0, FW_NORMAL, 0, 0, 0, ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Penta");
t = "Это мой домик";
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hNew);
SetTextColor(dc, c[3]);
dc.TextOutW(400, 320, t, t.GetLength());
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hbk);
///////////////////////////////////////////////////////////////////
CClientDC dc(this);
GetClientRect(&rc);
dc.FillSolidRect(&rc, RGB(255, 255, 255));
w.left = rc.left;
w.right = rc.right;
w.top = rc.top;
w.bottom = rc.bottom;
int  x1, y1, x2, y2;
//piramidka
COLORREF pir[7];
CRect mp;
HPEN hPenOxy, hOldPen;
pir[6] = 0x000000FF;
pir[5] = 0x000088FF;
pir[4] = 0x0000DDFF;
pir[3] = 0x000D820D;
pir[2] = 0x00FF9D3A;
pir[1] = 0x00945823;
pir[0] = 0x007A1B50;
x1 = w.left + 400;
y1 = w.top + 100;
x2 = w.right - 100;
y2 = w.bottom - 80;
int i, k, p;
k = (x2 - x1) / 14;
p = (y2 - y1) / 7;
for (i = 0; i < 7; i++)
{
m = CreateSolidBrush(pir[6 - i]);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
hPenOxy = CreatePen(PS_SOLID, 2, pir[6 - i]);
hOldPen = (HPEN)SelectObject(dc, hPenOxy);
//dc.Rectangle(x1+k*i, y1, x1+k*(i+1), y2);
//dc.Rectangle(x1, y2-p*i, x2, y2-p*(i+1));
mp.left = x1 + k*i;
mp.top = y2 - p*i;
mp.right = x2 - k*i;
mp.bottom = y2 - p*(i + 1);
mp.DeflateRect(1, 1);
dc.RoundRect(&mp, CPoint(21, 21));
}
hbk = (HFONT)::GetStockObject(SYSTEM_FONT);
hNew = CreateFont(50, 0, 0, 0, FW_NORMAL, 0, 0, 0, ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Impact");
t = "СПЕКТР - ПИРАМИДА";
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hNew);
SetTextColor(dc, c[1]);
dc.TextOutW(40, 320, t, t.GetLength());
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hbk);
SelectObject(dc, oldm);
DeleteObject(m);
SelectObject(dc, hOldPen);
DeleteObject(hPenOxy);
DeleteObject(hNew);
///////////////////////////////////////////////////////////////////
CClientDC dc(this);
GetClientRect(&rc);
w.left = rc.left;
w.right = rc.right;
w.top = rc.top;
w.bottom = rc.bottom;
dc.FillSolidRect(&rc, RGB(255, 255, 255));
COLORREF pir[7];
HPEN hPenOxy, hOldPen;
pir[6] = 0x000000FF;
pir[5] = 0x000088FF;
pir[4] = 0x0000FFFF;
pir[3] = 0x00009400;
pir[2] = 0x00FFBF00;
pir[1] = 0x00E2383A;
pir[0] = 0x00A90D8A;
int  x1, y1, x2, y2;
// Mishen-1
x1 = w.left + 50;
y1 = w.top + 100;
x2 = w.right - 425;
y2 = w.bottom - 80;
int i, k, p;
k = (x2 - x1) / 14;
p = (y2 - y1) / 14;
for (i = 0; i < 7; i++)
{
m = CreateSolidBrush(pir[6 - i]);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
hPenOxy = CreatePen(PS_SOLID, 2, pir[6 - i]);
hOldPen = (HPEN)SelectObject(dc, hPenOxy);
dc.Rectangle(x1 + i*k, y1 + p*i, x2 - i*k, y2 - p*i);
}
hbk = (HFONT)::GetStockObject(SYSTEM_FONT);
hNew = CreateFont(36, 0, 0, 0, FW_BOLD, 0, 0, 0, ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Penta");
t = "СПЕКТР - КВАДРАТИКИ";
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hNew);
SetTextColor(dc, c[0]);
dc.TextOutW(360, 320, t, t.GetLength());
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hbk);
SelectObject(dc, oldm);
DeleteObject(m);
SelectObject(dc, hOldPen);
DeleteObject(hPenOxy);
DeleteObject(hNew);
///////////////////////////////////////////////////////////////////
CClientDC dc(this);
GetClientRect(&rc);
w.left = rc.left;
w.right = rc.right;
w.top = rc.top;
w.bottom = rc.bottom;
dc.FillSolidRect(&rc, RGB(255, 255, 255));
COLORREF pir[7];
HPEN hPenOxy, hOldPen;
pir[6] = 0x000000FF;
pir[5] = 0x000088FF;
pir[4] = 0x0000FFFF;
pir[3] = 0x00009400;
pir[2] = 0x00FFBF00;
pir[1] = 0x00E2383A;
pir[0] = 0x00A90D8A;
int  x1, y1, x2, y2;
int i, k, p;
//Mishen-2
x1 = w.left + 400;
y1 = w.top + 100;
x2 = w.right - 75;
y2 = w.bottom - 80;
k = (x2 - x1) / 14;
p = (y2 - y1) / 14;
for (i = 0; i < 7; i++)
{
m = CreateSolidBrush(pir[i]);
oldm = (HBRUSH)SelectObject(dc, m);
hPenOxy = CreatePen(PS_SOLID, 2, pir[i]);
hOldPen = (HPEN)SelectObject(dc, hPenOxy);
dc.Ellipse(x1 + i*k, y1 + p*i, x2 - i*k, y2 - p*i);
}
hbk = (HFONT)::GetStockObject(SYSTEM_FONT);
hNew = CreateFont(56, 0, 0, 0, FW_BOLD, 0, 0, 0, ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Opium");
t = "СПЕКТР - КРУГИ";
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hNew);
SetTextColor(dc, c[6]);
dc.TextOutW(10, 200, t, t.GetLength());
hold = (HFONT)SelectObject(dc, hbk);
SelectObject(dc, oldm);
DeleteObject(m);
SelectObject(dc, hOldPen);
DeleteObject(hPenOxy);
DeleteObject(hNew);

Якщо ви помітили помилку чи неточність, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

 

Умови використання матеріалів сайту

Використання матеріалів можливе лише за умови активного гіперпосилання на UaModna ( див. Правила* ). Для генерації коду посилання натисніть на кнопку

Думки, позиції, уподобання та заклики, опубліковані на нашому сайті, є власністю авторів і можуть не співпадати з поглядами редакції uamodna.com

Роботи художниці Дар’ї Хрісанфової
Творчість художника і письменника в дечому подібна, але і відрізняється за певними ознаками. І перших, і других можна іменувати художниками: живописці з пензлем в руках чи мастихіном і художники слова. У будь-якій творчій праці цінується відданість своїй справі, вміння знайти власний стиль письма, багато іншого.
Читати більше
На що звернути увагу при пошуку роботи: крок за кроком
Кожну людину так чи інакше з часом починає хвилювати питання власної реалізації, бажання відбутися як спеціаліст та досягти успіху. А для комфортного життя бажано отримувати ще й непогані гроші за те, що робиш.
Читати більше
Відчуття від переговорів (Частина 1)
За останніх двійко-трійку тижнів довелося почитати величезна кількість статей, присвячених питанням переговорів по європейській безпеці, які відразу показали те, що основні рухи відбуваються в тіні, а тому вони спочатку не призначені для широкої публіки…
Читати більше